Η δράση μας καλύπτει τους σημαντικότερους τομείς, όπως:

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η μελέτη αξιοποίησης ερευνά:
 • Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της ευρύτερης περιοχής
 • Την εμπορική οικιστική και επαγγελματική μορφή της περιοχής του ακινήτου, σε ακτίνα που αυτό επηρεάζεται
 • Τη θετική ή αρνητική εξέλιξη της περιοχής από παρεμβάσεις Κρατικών και άλλων φορέων

Η εικόνα των στοιχείων της μελέτης, μας κατευθύνει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ακινήτου σας

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Στηρίζουμε οικονομικά και τεχνικά κάθε έργο αξιοποίησης

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας μας παρακολουθούν καθημερινά τις τάσεις της αγοράς και μπορούν να προτείνουν

 • επιτυχημένες επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις σε ακίνητα και αμοιβαία ακινήτων

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Οι εκτιμήσεις μας βασίζονται

 • στις πραγματικές αξίες της αγοράς

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Οι υπηρεσίες μας

 • σας απαλλάσσουν από τις κοπιώδεις διαδικασίες διαχείρισης των ακινήτων σας

 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και η διασύνδεσή μας με την ελληνική αλλά και την διεθνή αγορά εξασφαλίζουν

 • μεγάλη προβολή των προς πώληση, αγορά ή ενοικίαση ακινήτων
 • ιδιαίτερα επιτυχημένες συναλλαγές

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα και η αξιοποίησή τους, βάσει στοιχείων μακροχρόνιας ανάπτυξης μιας περιοχής, εξασφαλίζουν

 • Υψηλό εισόδημα
 • Αλματώδη αύξηση της αξίας των ακινήτων
 • Μεγάλη εμπορευσιμότητα

 

Η PRODECO Ltd., ο εκπρόσωπός της στην Ελλάδα κ. Μίλτος Ανδριόπουλος και οι επιλεγμένοι συνεργάτες μας, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, κατασκευαστικές εταιρείες, οικονομολόγοι, τραπεζίτες, νομικοί, συμβολαιογράφοι και μεσίτες αστικών συμβάσεων, εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ακινήτου σας.